Utvalda konstverk

Se alla konstverk

Evenemang idag

Konstnär

Plats

Tid

Group show

This year, Tensta konsthall’s operations will expand into new spaces with art projects presented in collaboration between artists and shop-owners, Tensta konsthall, and the shopping mall Tensta Centrum. In the project Art and Shops, art will move onto the shelves of stores, into shop windows, counters, and inside and outside the centre’s main building. In this way, art is presented in the most ordinary situations, when one buys groceries, goes shopping for lunch or visits a hair salon, therefore providing a way for other forms of contact and exchange. Opening: Friday, June 1st at 2 PM - 4 PM

Tensta Konsthall, Tenstagången, Spånga

Open 12 - 5

This year, Tensta konsthall’s operations will expand into new spaces with art projects presented in collaboration between artists and shop-owners, Tensta konsthall, and the shopping mall Tensta Centrum. In the project Art and Shops, art will move onto the shelves of stores, into shop windows, counters, and inside and outside the centre’s main building. In this way, art is presented in the most ordinary situations, when one buys groceries, goes shopping for lunch or visits a hair salon, therefore providing a way for other forms of contact and exchange. Opening: Friday, June 1st at 2 PM - 4 PM

Helene Schmitz

Prince Eugen Waldemarsudde presents a show by a Swedish art photographer Helene Schmitz. In her works, she explores the relationship between man and nature. In the current show, she presents a series of recent works on the theme of exploiting natural resources in Sweden and Iceland.

Waldemarsudde, Prins Eugens Väg 6, Stockholm

Open 11 - 17

Prince Eugen Waldemarsudde presents a show by a Swedish art photographer Helene Schmitz. In her works, she explores the relationship between man and nature. In the current show, she presents a series of recent works on the theme of exploiting natural resources in Sweden and Iceland.

Martin Margiela

The retrospective of one of the most known collaborations in fashion world is on the display in Artipelag. Between 1997 and 2003 Martin Margiela was an artistic director of Hermès, and more than 100 outfits, photographs and short films in a circuit in which Hermès orange interacts with the white of the Maison Martin Margiela.

Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg

Open 11 - 17

The retrospective of one of the most known collaborations in fashion world is on the display in Artipelag. Between 1997 and 2003 Martin Margiela was an artistic director of Hermès, and more than 100 outfits, photographs and short films in a circuit in which Hermès orange interacts with the white of the Maison Martin Margiela.

Andy Warhol

Moderna Museet revisiting a retro exhibition by Andy Warhol which took place in 1968 in Moderna Museet.

Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

Open 11 - 18

Moderna Museet revisiting a retro exhibition by Andy Warhol which took place in 1968 in Moderna Museet.

Michael Rupini

Michael Rupinis färgstarka verk kan uppfattas som bestående av ett virrvarr bokstäver och symboler, som nedtecknats på måfå bortom ordningens strukturerade och periodiska logik. De vittnar om hur tags används i graffitikulturen och dess uttryck, inte minst genom hur han använder airbrushtekniken. Rupinis personliga stil skall förstås i en graffitikontext – men med hans egna ord ”det var aldrig menat som graffiti och jag kommer inte från den traditionen”. När graffiti visas inom finkulturella sfärer upphör det att vara graffiti. Här ska inget poleras för att passa in i de tjusiga salongerna, förfiningen står i kontrast med själva syftet hos Rupini. Här handlar det snarare om en transcendental rörelse, en automatisk skrift där konstnärens hand fritt får spelrum över duken i en tradition som vida övergår dagens vetenskapliga och intellektualiserade konstutövning. Att gå mot strömmen i dylika sammanhang är att trotsa just det, institutionerna, museerna, det upphöjda och jämna. Det vilket andra siktar mot och vill nå fungerar som antites till hans konstnärskap. Olyckstalet 13 fungerar exempelvis som inspiration för Rupini. Reklam, sociala medier och att rädda världen för syns skull blir inaktuellt eftersom man ändå inte kan lasta honom för den typen av egocentrerat självförverkligande. Punken är inte död. Normen har lagts på soptippen och formaterats om så att materialet kan födas på nytt utan att vara påtvingat, och i denna automatiska skrift återfås syftet i konsten att stå för någonting som inspirerar. Rupini har varit involverad i konstscenen under en lång tid, han har till exempel medverkat i performanceverk på Venedigbiennalen. Han gick bakvägen via konsten och visar nya verk i en annan miljö och i ett möte mellan de två sammanhangen. Genom hemligheterna i den ordlösa massan höjs de upp som en trollformel av välvilja, likt voodoo. Hans textklotter är inte kaotiskt, utan fixerat som en slags amulett eller förtrollning med specifika intentioner. De är noggrant invävda i och över färglagren. Voodoon är hos Rupini del av den intersubjektiva längtan att överbrygga ondska. Det spirituella budskapet av välvilja är välkommet som en motkraft mot förestående undergång, orsakat inte bara av människans girighet, klimatförändringar eller förödande krig utan också vår ambition att klå medmänniskan istället för att visa solidaritet. Cargokulten återfunnet hos vissa folk i söderhavsöarna som lever ovetande om resterande mänskligt liv och som ser messianska budskap materialiserade i last (på engelska ”cargo”) inspirerar Rupini. En liten ö kan utgöra deras totala universum, vilket leder till att de förundras och bokstavligen dyrkar dessa omvärldens rester som spolas upp på stranden. Uttrycket i färgerna och den automatiska skriften i airbrushtekniken hos Rupini tangerar denna naturliga respekt för föremål genom hans konst. Den tyske filosofen Theodor Adorno uttrycker i sin bok ”Estetisk teori” att ”konst är ett löfte om lycka som alltid bryts”. Kanske bär Rupinis verk den magiska potens som motbevisar Adorno.

Belenius, Ulrikagatan 13, Stockholm

Open by appointment

Michael Rupinis färgstarka verk kan uppfattas som bestående av ett virrvarr bokstäver och symboler, som nedtecknats på måfå bortom ordningens strukturerade och periodiska logik. De vittnar om hur tags används i graffitikulturen och dess uttryck, inte minst genom hur han använder airbrushtekniken. Rupinis personliga stil skall förstås i en graffitikontext – men med hans egna ord ”det var aldrig menat som graffiti och jag kommer inte från den traditionen”. När graffiti visas inom finkulturella sfärer upphör det att vara graffiti. Här ska inget poleras för att passa in i de tjusiga salongerna, förfiningen står i kontrast med själva syftet hos Rupini. Här handlar det snarare om en transcendental rörelse, en automatisk skrift där konstnärens hand fritt får spelrum över duken i en tradition som vida övergår dagens vetenskapliga och intellektualiserade konstutövning. Att gå mot strömmen i dylika sammanhang är att trotsa just det, institutionerna, museerna, det upphöjda och jämna. Det vilket andra siktar mot och vill nå fungerar som antites till hans konstnärskap. Olyckstalet 13 fungerar exempelvis som inspiration för Rupini. Reklam, sociala medier och att rädda världen för syns skull blir inaktuellt eftersom man ändå inte kan lasta honom för den typen av egocentrerat självförverkligande. Punken är inte död. Normen har lagts på soptippen och formaterats om så att materialet kan födas på nytt utan att vara påtvingat, och i denna automatiska skrift återfås syftet i konsten att stå för någonting som inspirerar. Rupini har varit involverad i konstscenen under en lång tid, han har till exempel medverkat i performanceverk på Venedigbiennalen. Han gick bakvägen via konsten och visar nya verk i en annan miljö och i ett möte mellan de två sammanhangen. Genom hemligheterna i den ordlösa massan höjs de upp som en trollformel av välvilja, likt voodoo. Hans textklotter är inte kaotiskt, utan fixerat som en slags amulett eller förtrollning med specifika intentioner. De är noggrant invävda i och över färglagren. Voodoon är hos Rupini del av den intersubjektiva längtan att överbrygga ondska. Det spirituella budskapet av välvilja är välkommet som en motkraft mot förestående undergång, orsakat inte bara av människans girighet, klimatförändringar eller förödande krig utan också vår ambition att klå medmänniskan istället för att visa solidaritet. Cargokulten återfunnet hos vissa folk i söderhavsöarna som lever ovetande om resterande mänskligt liv och som ser messianska budskap materialiserade i last (på engelska ”cargo”) inspirerar Rupini. En liten ö kan utgöra deras totala universum, vilket leder till att de förundras och bokstavligen dyrkar dessa omvärldens rester som spolas upp på stranden. Uttrycket i färgerna och den automatiska skriften i airbrushtekniken hos Rupini tangerar denna naturliga respekt för föremål genom hans konst. Den tyske filosofen Theodor Adorno uttrycker i sin bok ”Estetisk teori” att ”konst är ett löfte om lycka som alltid bryts”. Kanske bär Rupinis verk den magiska potens som motbevisar Adorno.

Patrik Karlström

Björkholmen Gallery presenterar stolt Patrik Karlströms åttonde separatutställning. Det är i år 25 år sedan hans första utställning på galleriet. I sitt konstnärskap undersöker Karlström avbildningens politik och det ekonomiska fältets estetiska språk. Han adderar till sina verk en betydelseförskjutning som osäkrar betraktarens invanda föreställningar. Konsekvent under årens lopp har Karlström visualiserat det faktum att ingen form eller bild är oskyldig och neutral, varken i konsten eller i samhället i stort. I sitt senaste projekt Colors of Black River skildrar Karlström, genom fotografiska porträtt i närstudie, vattenytan i Svartån som rinner genom det västmanländska landskapet. Under ytan finns lager av historia kring vattnets betydelse för järnbruken, Silvergruvan och inte minst elektriciteten och den moderna industrins framväxt, och hur det i sin tur fått effekter på den ekonomiska utvecklingen. I fotografiernas stora format framträder kraftfullt alla färger som speglas i vattenytan. Färgerna upptas från naturen och omgivningarna runt ån. Fotografiernas abstrakta och fragmentariska yta för tankarna till impressionisternas måleri. Blicken rör sig i och ur fokus för att till slut dyka ner i bilden, bland speglingar och reflektioner. Ytan är skiftande och föränderlig och återspeglar en evig himmel. Vi flyter mellan yta och djup, mellan historia och framtid och mellan ljus och mörker. Patrik Karlström (f 1964), utbildad på Konstfack University of Arts and Design, School for Photography, Stockholm, bor och arbetar i Västerås. Han har ställt ut med Björkholmen Gallery sedan 1994 och finns bl.a. representerad i samlingar på Moderna Museet, Stockholm; Malmö Konstmuseum; Västerås Konstmuseum, Statens Konstråd samt Uppsala Läns Landsting.

Björkholmen Gallery, Rödbodtorget 2, Stockholm

Open by appointment

Björkholmen Gallery presenterar stolt Patrik Karlströms åttonde separatutställning. Det är i år 25 år sedan hans första utställning på galleriet. I sitt konstnärskap undersöker Karlström avbildningens politik och det ekonomiska fältets estetiska språk. Han adderar till sina verk en betydelseförskjutning som osäkrar betraktarens invanda föreställningar. Konsekvent under årens lopp har Karlström visualiserat det faktum att ingen form eller bild är oskyldig och neutral, varken i konsten eller i samhället i stort. I sitt senaste projekt Colors of Black River skildrar Karlström, genom fotografiska porträtt i närstudie, vattenytan i Svartån som rinner genom det västmanländska landskapet. Under ytan finns lager av historia kring vattnets betydelse för järnbruken, Silvergruvan och inte minst elektriciteten och den moderna industrins framväxt, och hur det i sin tur fått effekter på den ekonomiska utvecklingen. I fotografiernas stora format framträder kraftfullt alla färger som speglas i vattenytan. Färgerna upptas från naturen och omgivningarna runt ån. Fotografiernas abstrakta och fragmentariska yta för tankarna till impressionisternas måleri. Blicken rör sig i och ur fokus för att till slut dyka ner i bilden, bland speglingar och reflektioner. Ytan är skiftande och föränderlig och återspeglar en evig himmel. Vi flyter mellan yta och djup, mellan historia och framtid och mellan ljus och mörker. Patrik Karlström (f 1964), utbildad på Konstfack University of Arts and Design, School for Photography, Stockholm, bor och arbetar i Västerås. Han har ställt ut med Björkholmen Gallery sedan 1994 och finns bl.a. representerad i samlingar på Moderna Museet, Stockholm; Malmö Konstmuseum; Västerås Konstmuseum, Statens Konstråd samt Uppsala Läns Landsting.

Group show

Vårsalongen på Liljevalchs är en folkkär och omåttligt populär konsttradition sedan starten 1921. I år slår Vårsalongen upp portarna med 136 deltagare som visar 254 verk. Aldrig tidigare har så många velat ställa ut på Vårsalongen. 3538 ansökningar kom in. 68 procent av ansökningarna kom från kvinnor. Av de 136 som antogs var 79 kvinnor och 57 män, och medelåldern är 49 år. Yngst är en 18-åring från Stockholm och äldst är två deltagare som passerat 90-årsstrecket. Den helt dominerande tekniken är måleri med 120 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning och grafik med 23 verk vardera, skulptur 22 och textil 18. Ett 60-tal av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Alingsås till Ör. I årets jury ingick konstnärerna Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg, den senare tillika museichef. Som sedvanligt var Liljevalchs chef Mårten Castenfors juryordförande.

Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60, Stockholm

Open 11 - 17

Vårsalongen på Liljevalchs är en folkkär och omåttligt populär konsttradition sedan starten 1921. I år slår Vårsalongen upp portarna med 136 deltagare som visar 254 verk. Aldrig tidigare har så många velat ställa ut på Vårsalongen. 3538 ansökningar kom in. 68 procent av ansökningarna kom från kvinnor. Av de 136 som antogs var 79 kvinnor och 57 män, och medelåldern är 49 år. Yngst är en 18-åring från Stockholm och äldst är två deltagare som passerat 90-årsstrecket. Den helt dominerande tekniken är måleri med 120 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning och grafik med 23 verk vardera, skulptur 22 och textil 18. Ett 60-tal av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Alingsås till Ör. I årets jury ingick konstnärerna Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg, den senare tillika museichef. Som sedvanligt var Liljevalchs chef Mårten Castenfors juryordförande.

Katrine Helmersson

Björkholmen Gallery är stolta att presentera en separatutställning med Katrine Helmersson. I Jardin Secret visar Katrine Helmersson en serie nya skulpturer och reliefer. Titeln anspelar på en hemlig plats - en själslig trädgård för kultivering av egna tankar och passioner. Verken i utställningen är i brons, koppar och vax och bär referenser till Medelhavskulturer, från Antiken och ända tillbaka till Mesopotamien, med dessas kult av organisk växtlighet och fruktbarhetssymboler. Helmerssons taktila former tar sig olika uttryck i verken, från livets ursprung till kraftfull utveckling med associationer till frökapslar, blomstänglar och kolonner utan slut… Helmerssons konstnärskap karaktäriseras av utforskande i samspelet mellan material, rörelse och kraft i organiska former. Verken innehåller undertoner av magi, sensualism och symbolik. Hennes inspiration kommer ofta från resor och möten med andra kulturer och konstnärer som hon mött där. Inte minst har hon vistats och arbetat i Mali, Västafrika, under längre perioder de senaste tio åren. Utbytet med den internationellt etablerade maliske konstnären Abdoulaye Konaté har lett till utställningar både i Mali och i Sverige och bägge konstnärernas verk kunde nyligen ses i utställningen NyMaterialism på Bonniers Konsthall, Stockholm. Katrine Helmersson (f 1958), utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan 1984-90, bor och arbetar i Stockholm. Hon är representerad i samlingar på Moderna Museet, Stockholm, Norrköpings Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Statens Konstråd, Skissernas Museum i Lund, samt offentliga uppdrag vid Nya Karolinska Solna och KTH Campus, Stockholm. Under 2018 har Helmersson varit aktuell i grupputställningar på Svenska Institutet i Paris, Ecole(s) suèdoise(s) de Paris samt på Bonniers Konsthall, Stockholm. Under 2014 visades hon i en större och kritikerrosad mid-career retrospective, kallad Pochoir, på KulturhusetStadsteatern, Stockholm. Utställningen gick därefter vidare till Norrköpings Konstmuseum. Verken i utställningen Jardin Secret tillkom i Paris, där Helmersson arbetade under en längre ateljévistelse vid Cité des Arts mellan 2015-17 via ett stipendium tilldelat av Konstakademien.

Björkholmen Gallery, Rödbodtorget 2, Stockholm

Open by appointment

Björkholmen Gallery är stolta att presentera en separatutställning med Katrine Helmersson. I Jardin Secret visar Katrine Helmersson en serie nya skulpturer och reliefer. Titeln anspelar på en hemlig plats - en själslig trädgård för kultivering av egna tankar och passioner. Verken i utställningen är i brons, koppar och vax och bär referenser till Medelhavskulturer, från Antiken och ända tillbaka till Mesopotamien, med dessas kult av organisk växtlighet och fruktbarhetssymboler. Helmerssons taktila former tar sig olika uttryck i verken, från livets ursprung till kraftfull utveckling med associationer till frökapslar, blomstänglar och kolonner utan slut… Helmerssons konstnärskap karaktäriseras av utforskande i samspelet mellan material, rörelse och kraft i organiska former. Verken innehåller undertoner av magi, sensualism och symbolik. Hennes inspiration kommer ofta från resor och möten med andra kulturer och konstnärer som hon mött där. Inte minst har hon vistats och arbetat i Mali, Västafrika, under längre perioder de senaste tio åren. Utbytet med den internationellt etablerade maliske konstnären Abdoulaye Konaté har lett till utställningar både i Mali och i Sverige och bägge konstnärernas verk kunde nyligen ses i utställningen NyMaterialism på Bonniers Konsthall, Stockholm. Katrine Helmersson (f 1958), utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan 1984-90, bor och arbetar i Stockholm. Hon är representerad i samlingar på Moderna Museet, Stockholm, Norrköpings Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Statens Konstråd, Skissernas Museum i Lund, samt offentliga uppdrag vid Nya Karolinska Solna och KTH Campus, Stockholm. Under 2018 har Helmersson varit aktuell i grupputställningar på Svenska Institutet i Paris, Ecole(s) suèdoise(s) de Paris samt på Bonniers Konsthall, Stockholm. Under 2014 visades hon i en större och kritikerrosad mid-career retrospective, kallad Pochoir, på KulturhusetStadsteatern, Stockholm. Utställningen gick därefter vidare till Norrköpings Konstmuseum. Verken i utställningen Jardin Secret tillkom i Paris, där Helmersson arbetade under en längre ateljévistelse vid Cité des Arts mellan 2015-17 via ett stipendium tilldelat av Konstakademien.

Visa fler

Vi hjälper dig att hitta unik originalkonst!

Bli en av oss

Vi bjuder på en perfekt mix av inspirerande artiklar, tips och råd om konst och naturligtvis – fantastiska konstverk för varje del av livet.