Utvalda konstverk

Se alla konstverk

Evenemang idag

Konstnär

Plats

Tid

Group show

This year, Tensta konsthall’s operations will expand into new spaces with art projects presented in collaboration between artists and shop-owners, Tensta konsthall, and the shopping mall Tensta Centrum. In the project Art and Shops, art will move onto the shelves of stores, into shop windows, counters, and inside and outside the centre’s main building. In this way, art is presented in the most ordinary situations, when one buys groceries, goes shopping for lunch or visits a hair salon, therefore providing a way for other forms of contact and exchange. Opening: Friday, June 1st at 2 PM - 4 PM

Tensta Konsthall, Tenstagången, Spånga

Open 12 - 6

This year, Tensta konsthall’s operations will expand into new spaces with art projects presented in collaboration between artists and shop-owners, Tensta konsthall, and the shopping mall Tensta Centrum. In the project Art and Shops, art will move onto the shelves of stores, into shop windows, counters, and inside and outside the centre’s main building. In this way, art is presented in the most ordinary situations, when one buys groceries, goes shopping for lunch or visits a hair salon, therefore providing a way for other forms of contact and exchange. Opening: Friday, June 1st at 2 PM - 4 PM

Martin Margiela

The retrospective of one of the most known collaborations in fashion world is on the display in Artipelag. Between 1997 and 2003 Martin Margiela was an artistic director of Hermès, and more than 100 outfits, photographs and short films in a circuit in which Hermès orange interacts with the white of the Maison Martin Margiela.

Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg

Open 11 - 17

The retrospective of one of the most known collaborations in fashion world is on the display in Artipelag. Between 1997 and 2003 Martin Margiela was an artistic director of Hermès, and more than 100 outfits, photographs and short films in a circuit in which Hermès orange interacts with the white of the Maison Martin Margiela.

Patrik Karlström

Björkholmen Gallery presenterar stolt Patrik Karlströms åttonde separatutställning. Det är i år 25 år sedan hans första utställning på galleriet. I sitt konstnärskap undersöker Karlström avbildningens politik och det ekonomiska fältets estetiska språk. Han adderar till sina verk en betydelseförskjutning som osäkrar betraktarens invanda föreställningar. Konsekvent under årens lopp har Karlström visualiserat det faktum att ingen form eller bild är oskyldig och neutral, varken i konsten eller i samhället i stort. I sitt senaste projekt Colors of Black River skildrar Karlström, genom fotografiska porträtt i närstudie, vattenytan i Svartån som rinner genom det västmanländska landskapet. Under ytan finns lager av historia kring vattnets betydelse för järnbruken, Silvergruvan och inte minst elektriciteten och den moderna industrins framväxt, och hur det i sin tur fått effekter på den ekonomiska utvecklingen. I fotografiernas stora format framträder kraftfullt alla färger som speglas i vattenytan. Färgerna upptas från naturen och omgivningarna runt ån. Fotografiernas abstrakta och fragmentariska yta för tankarna till impressionisternas måleri. Blicken rör sig i och ur fokus för att till slut dyka ner i bilden, bland speglingar och reflektioner. Ytan är skiftande och föränderlig och återspeglar en evig himmel. Vi flyter mellan yta och djup, mellan historia och framtid och mellan ljus och mörker. Patrik Karlström (f 1964), utbildad på Konstfack University of Arts and Design, School for Photography, Stockholm, bor och arbetar i Västerås. Han har ställt ut med Björkholmen Gallery sedan 1994 och finns bl.a. representerad i samlingar på Moderna Museet, Stockholm; Malmö Konstmuseum; Västerås Konstmuseum, Statens Konstråd samt Uppsala Läns Landsting.

Björkholmen Gallery, Rödbodtorget 2, Stockholm

Open 12 - 17

Björkholmen Gallery presenterar stolt Patrik Karlströms åttonde separatutställning. Det är i år 25 år sedan hans första utställning på galleriet. I sitt konstnärskap undersöker Karlström avbildningens politik och det ekonomiska fältets estetiska språk. Han adderar till sina verk en betydelseförskjutning som osäkrar betraktarens invanda föreställningar. Konsekvent under årens lopp har Karlström visualiserat det faktum att ingen form eller bild är oskyldig och neutral, varken i konsten eller i samhället i stort. I sitt senaste projekt Colors of Black River skildrar Karlström, genom fotografiska porträtt i närstudie, vattenytan i Svartån som rinner genom det västmanländska landskapet. Under ytan finns lager av historia kring vattnets betydelse för järnbruken, Silvergruvan och inte minst elektriciteten och den moderna industrins framväxt, och hur det i sin tur fått effekter på den ekonomiska utvecklingen. I fotografiernas stora format framträder kraftfullt alla färger som speglas i vattenytan. Färgerna upptas från naturen och omgivningarna runt ån. Fotografiernas abstrakta och fragmentariska yta för tankarna till impressionisternas måleri. Blicken rör sig i och ur fokus för att till slut dyka ner i bilden, bland speglingar och reflektioner. Ytan är skiftande och föränderlig och återspeglar en evig himmel. Vi flyter mellan yta och djup, mellan historia och framtid och mellan ljus och mörker. Patrik Karlström (f 1964), utbildad på Konstfack University of Arts and Design, School for Photography, Stockholm, bor och arbetar i Västerås. Han har ställt ut med Björkholmen Gallery sedan 1994 och finns bl.a. representerad i samlingar på Moderna Museet, Stockholm; Malmö Konstmuseum; Västerås Konstmuseum, Statens Konstråd samt Uppsala Läns Landsting.

Group show

Vårsalongen på Liljevalchs är en folkkär och omåttligt populär konsttradition sedan starten 1921. I år slår Vårsalongen upp portarna med 136 deltagare som visar 254 verk. Aldrig tidigare har så många velat ställa ut på Vårsalongen. 3538 ansökningar kom in. 68 procent av ansökningarna kom från kvinnor. Av de 136 som antogs var 79 kvinnor och 57 män, och medelåldern är 49 år. Yngst är en 18-åring från Stockholm och äldst är två deltagare som passerat 90-årsstrecket. Den helt dominerande tekniken är måleri med 120 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning och grafik med 23 verk vardera, skulptur 22 och textil 18. Ett 60-tal av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Alingsås till Ör. I årets jury ingick konstnärerna Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg, den senare tillika museichef. Som sedvanligt var Liljevalchs chef Mårten Castenfors juryordförande.

Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60, Stockholm

Open 11 - 20

Vårsalongen på Liljevalchs är en folkkär och omåttligt populär konsttradition sedan starten 1921. I år slår Vårsalongen upp portarna med 136 deltagare som visar 254 verk. Aldrig tidigare har så många velat ställa ut på Vårsalongen. 3538 ansökningar kom in. 68 procent av ansökningarna kom från kvinnor. Av de 136 som antogs var 79 kvinnor och 57 män, och medelåldern är 49 år. Yngst är en 18-åring från Stockholm och äldst är två deltagare som passerat 90-årsstrecket. Den helt dominerande tekniken är måleri med 120 verk, inklusive blandteknik med måleri som grund. Därefter kommer teckning och grafik med 23 verk vardera, skulptur 22 och textil 18. Ett 60-tal av de uttagna kommer från Storstockholmsområdet. I övrigt är spridningen stor, från Alingsås till Ör. I årets jury ingick konstnärerna Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg, den senare tillika museichef. Som sedvanligt var Liljevalchs chef Mårten Castenfors juryordförande.

Katrine Helmersson

Björkholmen Gallery är stolta att presentera en separatutställning med Katrine Helmersson. I Jardin Secret visar Katrine Helmersson en serie nya skulpturer och reliefer. Titeln anspelar på en hemlig plats - en själslig trädgård för kultivering av egna tankar och passioner. Verken i utställningen är i brons, koppar och vax och bär referenser till Medelhavskulturer, från Antiken och ända tillbaka till Mesopotamien, med dessas kult av organisk växtlighet och fruktbarhetssymboler. Helmerssons taktila former tar sig olika uttryck i verken, från livets ursprung till kraftfull utveckling med associationer till frökapslar, blomstänglar och kolonner utan slut… Helmerssons konstnärskap karaktäriseras av utforskande i samspelet mellan material, rörelse och kraft i organiska former. Verken innehåller undertoner av magi, sensualism och symbolik. Hennes inspiration kommer ofta från resor och möten med andra kulturer och konstnärer som hon mött där. Inte minst har hon vistats och arbetat i Mali, Västafrika, under längre perioder de senaste tio åren. Utbytet med den internationellt etablerade maliske konstnären Abdoulaye Konaté har lett till utställningar både i Mali och i Sverige och bägge konstnärernas verk kunde nyligen ses i utställningen NyMaterialism på Bonniers Konsthall, Stockholm. Katrine Helmersson (f 1958), utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan 1984-90, bor och arbetar i Stockholm. Hon är representerad i samlingar på Moderna Museet, Stockholm, Norrköpings Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Statens Konstråd, Skissernas Museum i Lund, samt offentliga uppdrag vid Nya Karolinska Solna och KTH Campus, Stockholm. Under 2018 har Helmersson varit aktuell i grupputställningar på Svenska Institutet i Paris, Ecole(s) suèdoise(s) de Paris samt på Bonniers Konsthall, Stockholm. Under 2014 visades hon i en större och kritikerrosad mid-career retrospective, kallad Pochoir, på KulturhusetStadsteatern, Stockholm. Utställningen gick därefter vidare till Norrköpings Konstmuseum. Verken i utställningen Jardin Secret tillkom i Paris, där Helmersson arbetade under en längre ateljévistelse vid Cité des Arts mellan 2015-17 via ett stipendium tilldelat av Konstakademien.

Björkholmen Gallery, Rödbodtorget 2, Stockholm

Open 12 - 17

Björkholmen Gallery är stolta att presentera en separatutställning med Katrine Helmersson. I Jardin Secret visar Katrine Helmersson en serie nya skulpturer och reliefer. Titeln anspelar på en hemlig plats - en själslig trädgård för kultivering av egna tankar och passioner. Verken i utställningen är i brons, koppar och vax och bär referenser till Medelhavskulturer, från Antiken och ända tillbaka till Mesopotamien, med dessas kult av organisk växtlighet och fruktbarhetssymboler. Helmerssons taktila former tar sig olika uttryck i verken, från livets ursprung till kraftfull utveckling med associationer till frökapslar, blomstänglar och kolonner utan slut… Helmerssons konstnärskap karaktäriseras av utforskande i samspelet mellan material, rörelse och kraft i organiska former. Verken innehåller undertoner av magi, sensualism och symbolik. Hennes inspiration kommer ofta från resor och möten med andra kulturer och konstnärer som hon mött där. Inte minst har hon vistats och arbetat i Mali, Västafrika, under längre perioder de senaste tio åren. Utbytet med den internationellt etablerade maliske konstnären Abdoulaye Konaté har lett till utställningar både i Mali och i Sverige och bägge konstnärernas verk kunde nyligen ses i utställningen NyMaterialism på Bonniers Konsthall, Stockholm. Katrine Helmersson (f 1958), utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan 1984-90, bor och arbetar i Stockholm. Hon är representerad i samlingar på Moderna Museet, Stockholm, Norrköpings Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Västerås Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Statens Konstråd, Skissernas Museum i Lund, samt offentliga uppdrag vid Nya Karolinska Solna och KTH Campus, Stockholm. Under 2018 har Helmersson varit aktuell i grupputställningar på Svenska Institutet i Paris, Ecole(s) suèdoise(s) de Paris samt på Bonniers Konsthall, Stockholm. Under 2014 visades hon i en större och kritikerrosad mid-career retrospective, kallad Pochoir, på KulturhusetStadsteatern, Stockholm. Utställningen gick därefter vidare till Norrköpings Konstmuseum. Verken i utställningen Jardin Secret tillkom i Paris, där Helmersson arbetade under en längre ateljévistelse vid Cité des Arts mellan 2015-17 via ett stipendium tilldelat av Konstakademien.

Group show

Just nu visas en utställning med konstnärerna Peter Wiklund och Helena Norell. Stora Matsalen: Peter Wiklund Lilla Matsalen: Helena Norell

Konstnärshuset, Konstnärsbaren, Stockholm

Open 12 - 17

Just nu visas en utställning med konstnärerna Peter Wiklund och Helena Norell. Stora Matsalen: Peter Wiklund Lilla Matsalen: Helena Norell

Thomas OKOK Gunnarsson

Tavlorna som nu pryder hotellets väggar är verk där OKOK arbetar med färger, linjer, djup och komposition i olika lager med hjälp av akryl, sprayfärg och pennor. Hans verk har fått stor synlighet i Stockholm och hans samhällsengagemang speglar sig tydligt i tavlornas uttryck.

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Open 00:00 - 00:00

Tavlorna som nu pryder hotellets väggar är verk där OKOK arbetar med färger, linjer, djup och komposition i olika lager med hjälp av akryl, sprayfärg och pennor. Hans verk har fått stor synlighet i Stockholm och hans samhällsengagemang speglar sig tydligt i tavlornas uttryck.

Bernar Venet

One of the most celebrated conceptual artists working today, Bernar Venet’s extensive oeuvre is a culmination of intellectual rigour, artistic dexterity, and creative investigation of materials ranging from coal and asphalt to steel. Venet moved from France to New York in 1966, where he was instrumental in developing a radical new artistic language using mathematics and science alongside artists such as Lawrence Weiner and Joseph Kosuth. His success was celebrated with a retrospective at the New York Cultural Center when he was just 30 years old. His signature Arcs, Angles, Straight and Indeterminate Lines spring forth from intensive mathematical studies of chance and chaos. They can be traced through his work’s evolution from drawings, to reliefs in wood and, ultimately, his famous steel sculptures. Throughout his career, Venet has employed a variety of genres including painting, photography, sound and performance to explore both material and form, as well as existential questions of perception, time and spatiality.

Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, Stockholm

Open 11 - 17:30

One of the most celebrated conceptual artists working today, Bernar Venet’s extensive oeuvre is a culmination of intellectual rigour, artistic dexterity, and creative investigation of materials ranging from coal and asphalt to steel. Venet moved from France to New York in 1966, where he was instrumental in developing a radical new artistic language using mathematics and science alongside artists such as Lawrence Weiner and Joseph Kosuth. His success was celebrated with a retrospective at the New York Cultural Center when he was just 30 years old. His signature Arcs, Angles, Straight and Indeterminate Lines spring forth from intensive mathematical studies of chance and chaos. They can be traced through his work’s evolution from drawings, to reliefs in wood and, ultimately, his famous steel sculptures. Throughout his career, Venet has employed a variety of genres including painting, photography, sound and performance to explore both material and form, as well as existential questions of perception, time and spatiality.

Visa fler

Vi hjälper dig att hitta unik originalkonst!

Bli en av oss

Vi bjuder på en perfekt mix av inspirerande artiklar, tips och råd om konst och naturligtvis – fantastiska konstverk för varje del av livet.